Sportaši pri HOO-u

Uskoro će klub ovdje objaviti i informacije o aktualnim kategoriziranim športašima, kao i postignute rezultate od prije. Za aktualni uvid u Registar kategoriziranih športaša, molimo da koristite sljedeći link:

https://www.hoo.hr/hr/sportasi/kategorizirani-sportasi