Plaćanja prema klubu

Uplata se vrši plaćanjem uplatnice ili internet transferom, te se nalog ispunjava na dolje navedeni način.

Upisnina

Prilikom upisa u HAMK Mladost plaća se jednokratni iznos za potrebe registracije člana pri nadležnom savezu. Molimo prethodno provjeriti s tajnikom aktualne detalje prije plaćanja.

Godišnje naknade (članarine i registracije)

Početkom svake nove sezone, plaća se iznos potreban za godišnje licence prema nadležnom savezu (uključujući upisninu i registraciju pri HMS-u, licencu za EFC/CEE i FIE licencu). Bez licence ne može se nastupati na službenim natjecanjima u organizaciji nadležnih federacija.

Mjesečna trenerska naknada

Plaća se svaki mjesec putem uplatnice. Uplata mora biti najkasnije do 15. za taj mjesec (npr. uplata za 10. mjesec mora biti podmirena najkasnije do 15.10.).

Obvezno predočiti svaku kopiju uplatnice svome treneru i/ili tajniku, te sačuvati uplatnice (poželjno slati e-mailom prikaz provedene uplate u digitalnom obliku).

U slučaju nekih problema u vezi plaćanja obratite se tajniku kluba.

Uplata

Uplata se vrši putem naloga za plaćanje.

Platitelj: Ime i prezime člana HAMK-a Mladost, te adresa
Primatelj: HAMK Mladost, Teslina 10, 10000 Zagreb
IBAN: HR6723600001102608058 (Zagrebačka banka)
Poziv na broj odobrenja: OIB člana kluba
Opis plaćanja: Mjesečna naknada za XX mj. 2023. godine

Članovi koji ne podmire mjesečnu trenersku naknadu do najkasnije 30. u mjesecu ne mogu pohađati treninge i turnire, dok svoju obvezu prema klubu ne reguliraju u cijelosti.