Kontakt

HAMK Mladost
Teslina 10/III
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385/92/2785 654
E-mail: info@hamk-mladost.hr

OIB: 98046195934
EORI broj: HR98046195934

Utemeljeno 1903. godine kao HAŠK