Novi treneri

UO kluba donio je odluku da će voditelji novih trenažnih programa kluba biti Roberta KOS i Matej KUMIŠA, a u tome će im asistirati Marko BRKLJAČIĆ i Krešimir BRLIĆ.